บทความ

11 สิงหาคม 2023

คิดก่อนพูดดีกว่าไหม จะด่าใครต้องคิดให้ดีก่อน เพราะว่าคุณอาจจะตกเป็นจําเลยใน ความผิดฐานหมิ่นซึ่งหน้าได้

11 กรกฎาคม 2023

หากดิฉันลักทรัพย์คุณไปจริงศาลท่านคงลงโทษฉันไปแล้ว

เป็นอีกเรื่องที่แอดมินอยากจะนำมาให้อ่าน เรื่องราวของหญิงสาวท่านหนึ่งที่ขับรถจักรยานยนต์ออกไปซื้อเนื้อวัว มาทำกับข้าวให้ครอบครัวได้กินในช่วงเช้าของเดือน มิถุนายน 2565 ระหว่างเดินทางรถเจ้ากรรมดันมาเสียอยู่หน้าบ้านของชายคนหนึ่งซึ่งต่อมาได้แจ้งความดำเนินคดีอาญาข้อหาลักทรัพย์กับเธอ
30 มิถุนายน 2023

ว่ากันว่าตอนรักไม่ยากแต่ลำบากตอนลืม  เหตุฟ้องหย่า

การหย่าจึงสามารถทำได้ 2 ทาง คือ 1) หย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย 2) คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอยากจะหย่าแต่อีกฝ่ายไม่อยากหย่า อีกฝ่ายจึงจะต้องมาฟ้องหย่าต่อศาล
27 มิถุนายน 2023

หากมีพฤติการณ์แบบนี้ สามารถฟ้องหย่าได้หรือไม่

การที่จะหย่ากันได้จะต้องมีการสมรสที่สมบูรณ์ก่อน การสมรสที่เป็นโมฆะฟ้องหย่าไม่ได้
23 มิถุนายน 2023

หมั้นไว้ก่อนพร้อมค่อยสมรส

การหมั้นจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปี บริบูรณ์แล้ว ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1435 วรรคหนึ่ง หากว่ามีการหมั้นโดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอายุยังไม่ครบ 17 ปี บริบูรณ์ การหมั้นที่ฝ่าฝืนนั้นเป็นโมฆะ ป.พ.พ. มาตรา 1435 วรรคสอง
21 มิถุนายน 2023

คืนรถแล้วแต่ถูกบริษัทผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ฟ้องเรียกค่าขาดราคาหรือค่าเสียหาย สู้คดีอย่างไรให้ชนะหรือให้จ่ายเงินน้อยที่สุด

คดีนี้บริษัทผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ฟ้องเรียกค่าขาดราคา เป็นเงินจำนวน 280,647.50 บาท ค่าขาดประโยชน์ 24,332.36 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
8 มิถุนายน 2023

นายจ้างย้ายไปทำงานในตำแหน่งที่ไม่ถนัด ถือเป็นการบีบบังคับให้ลาออก อันเป็นการเลิกจ้างใช่หรือไม่?

หากการย้ายตำแหน่งงานนั้น เงินเดือน สวัสดิการ หรืออำนาจบังคับบัญชาของลูกจ้างไม่ต่ำกว่าเดิมแล้ว เห็นว่า ยังไม่ถือเป็นการบีบบังคับให้ลาออก อันเป็นการเลิกจ้าง
6 มิถุนายน 2023

เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน

เอกสารเกี่ยวกับที่ดินหลักๆ เลย มีโฉนด ,หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ( นส.3 ) และ สค.1 เฉพาะโฉนดที่ดินเท่านั้นที่เเสดงออกว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
31 พฤษภาคม 2023

หน้าที่ของผู้จัดการมรดก

เมื่อศาลตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของ ว. แล้ว จำเลยไม่อาจจัดการมรดกให้เป็นไปทางหนึ่งทางใดตามอำเภอใจได้ แต่จักต้องทำหน้าที่ผู้จัดการมรดกภายใต้กรอบและหลักเกณฑ์ที่ ป.พ.พ. กำหนดไว้
26 พฤษภาคม 2023

วิธีการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูต้องทำอย่างไร?

ปัญหาเรื่องการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูนับเป็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและเห็นได้ไม่ยากนัก เพื่อให้ทุกท่านได้รู้เรื่องราวกระบวนการเกี่ยวกับการฟ้องคดีให้สามารถใช้สิทธิทางศาลได้ ผมจึงขอนำความรู้เกี่ยวเรื่องราวดังกล่าวมาเผยแพร่ส่งต่อดังนี้
23 พฤษภาคม 2023

ผู้ถือหุ้นฟ้องกรรมการบริษัท

ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้วที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า กรรมการต้องรับผิดในการกระทำของตนเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับข้อบังคับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
18 พฤษภาคม 2023

เงินดาวน์…..ฟ้องเรียกคืนได้ทุกกรณี

กู้ไม่ผ่าน ดาวน์ไม่ไหว สร้างล่าช้า สร้างผิดแบบ ส่วนกลางผิด พื้นที่เกิน ทางเข้ามีปัญหา สร้างช้าเพราะ EIA หรือเปลี่ยนใจไม่ซื้อ สามารถฟ้องเรียกคืนเงินดาวน์ได้ทุกกรณี แต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจความหมายของเงินกันก่อนนะครับ
063-137-0262