บทความ

10 พฤษภาคม 2023

รู้หรือไม่? แชทยืมเงินทาง Line หรือ Facebook สามารถใช้แทนสัญญากู้ยืมเงินได้

โดยหลักแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 มีหลักว่าการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไม่
3 พฤษภาคม 2023

การจัดการมรดก

มรดก คืออะไร ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้
26 เมษายน 2023

เงินตามกฎหมายแรงงานที่นายจ้างต้องจ่ายเมื่อเลิกจ้างมีอะไรบ้าง และต้องจ่ายภายในกี่วัน..?

เมื่อมีการเลิกจ้าง สิ่งที่นายจ้างต้องทำคือ จ่ายเงินค่าจ้างคงค้างหรือเงินอื่นๆ ให้แก่ลูกจ้างจนกว่าจะครบถ้วน อย่างไรก็ตาม เงินที่กฎหมายแรงงานกำหนดมีหลายประเภทมาก วันนี้เลยจะมาสรุปให้ฟังว่า
18 เมษายน 2023

ปาร์ตี้ล่มเพราะสามล้อสกายแลป และแนวทางการต่อสู้คดี

แอดมินได้รับแจ้งจากลูกความท่านหนึ่งว่า ประมานเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้ขับรถยนต์แล่นไปตามถนนสาธารณะสายเชียงยืน-ขอนแก่น ม่งหน้าไปยังจังหวัดขอนแก่นเพื่อไปงานเลี้ยง ระหว่างทางมีรถสามล้อสกายแลปขับตัดหน้า
18 เมษายน 2023

ตกเป็นจำเลยในวันฝนตก

แอดมินได้รับการติดต่อจากลูกความว่า เมื่อเดือนเมษายน 2564 เวลาประมาน 20 นาฬิกา ลูกความของแอดมิน ได้บอกพ่อตา ว่าจะออกไปส่องกบ
18 เมษายน 2023

ลูกหนี้ดื้อ ไม่มี ไม่หนี และไม่จ่าย ทำอย่างไรดี

เมื่อยามตกทุกข์ได้ยากจะมีคนบางจำพวกที่เข้ามาขอร้องอ้อนวอนเพื่อให้เราช่วยเหลือ โดยมีเหตุผลร้อยแปดนาๆประการ บางท่านเหล่านั้นไม่เคยถามไถ่ชีวิตความเป็นอยู่ของเราเลย ต่อเมื่ออยากได้เงินหรือความช่วยเหลือจากเราผู้เป็นเจ้าหนี้
063-137-0262