บทความ

30 มิถุนายน 2023

ว่ากันว่าตอนรักไม่ยากแต่ลำบากตอนลืม  เหตุฟ้องหย่า

การหย่าจึงสามารถทำได้ 2 ทาง คือ 1) หย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย 2) คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอยากจะหย่าแต่อีกฝ่ายไม่อยากหย่า อีกฝ่ายจึงจะต้องมาฟ้องหย่าต่อศาล
27 มิถุนายน 2023

หากมีพฤติการณ์แบบนี้ สามารถฟ้องหย่าได้หรือไม่

การที่จะหย่ากันได้จะต้องมีการสมรสที่สมบูรณ์ก่อน การสมรสที่เป็นโมฆะฟ้องหย่าไม่ได้
23 มิถุนายน 2023

หมั้นไว้ก่อนพร้อมค่อยสมรส

การหมั้นจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปี บริบูรณ์แล้ว ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1435 วรรคหนึ่ง หากว่ามีการหมั้นโดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอายุยังไม่ครบ 17 ปี บริบูรณ์ การหมั้นที่ฝ่าฝืนนั้นเป็นโมฆะ ป.พ.พ. มาตรา 1435 วรรคสอง
6 มิถุนายน 2023

เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน

เอกสารเกี่ยวกับที่ดินหลักๆ เลย มีโฉนด ,หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ( นส.3 ) และ สค.1 เฉพาะโฉนดที่ดินเท่านั้นที่เเสดงออกว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
31 พฤษภาคม 2023

หน้าที่ของผู้จัดการมรดก

เมื่อศาลตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของ ว. แล้ว จำเลยไม่อาจจัดการมรดกให้เป็นไปทางหนึ่งทางใดตามอำเภอใจได้ แต่จักต้องทำหน้าที่ผู้จัดการมรดกภายใต้กรอบและหลักเกณฑ์ที่ ป.พ.พ. กำหนดไว้
26 พฤษภาคม 2023

วิธีการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูต้องทำอย่างไร?

ปัญหาเรื่องการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูนับเป็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและเห็นได้ไม่ยากนัก เพื่อให้ทุกท่านได้รู้เรื่องราวกระบวนการเกี่ยวกับการฟ้องคดีให้สามารถใช้สิทธิทางศาลได้ ผมจึงขอนำความรู้เกี่ยวเรื่องราวดังกล่าวมาเผยแพร่ส่งต่อดังนี้
23 พฤษภาคม 2023

ผู้ถือหุ้นฟ้องกรรมการบริษัท

ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้วที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า กรรมการต้องรับผิดในการกระทำของตนเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับข้อบังคับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
18 พฤษภาคม 2023

เงินดาวน์…..ฟ้องเรียกคืนได้ทุกกรณี

กู้ไม่ผ่าน ดาวน์ไม่ไหว สร้างล่าช้า สร้างผิดแบบ ส่วนกลางผิด พื้นที่เกิน ทางเข้ามีปัญหา สร้างช้าเพราะ EIA หรือเปลี่ยนใจไม่ซื้อ สามารถฟ้องเรียกคืนเงินดาวน์ได้ทุกกรณี แต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจความหมายของเงินกันก่อนนะครับ
10 พฤษภาคม 2023

รู้หรือไม่? แชทยืมเงินทาง Line หรือ Facebook สามารถใช้แทนสัญญากู้ยืมเงินได้

โดยหลักแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 มีหลักว่าการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไม่
3 พฤษภาคม 2023

การจัดการมรดก

มรดก คืออะไร ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้
26 เมษายน 2023

เงินตามกฎหมายแรงงานที่นายจ้างต้องจ่ายเมื่อเลิกจ้างมีอะไรบ้าง และต้องจ่ายภายในกี่วัน..?

เมื่อมีการเลิกจ้าง สิ่งที่นายจ้างต้องทำคือ จ่ายเงินค่าจ้างคงค้างหรือเงินอื่นๆ ให้แก่ลูกจ้างจนกว่าจะครบถ้วน อย่างไรก็ตาม เงินที่กฎหมายแรงงานกำหนดมีหลายประเภทมาก วันนี้เลยจะมาสรุปให้ฟังว่า
18 เมษายน 2023

ปาร์ตี้ล่มเพราะสามล้อสกายแลป และแนวทางการต่อสู้คดี

แอดมินได้รับแจ้งจากลูกความท่านหนึ่งว่า ประมานเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้ขับรถยนต์แล่นไปตามถนนสาธารณะสายเชียงยืน-ขอนแก่น ม่งหน้าไปยังจังหวัดขอนแก่นเพื่อไปงานเลี้ยง ระหว่างทางมีรถสามล้อสกายแลปขับตัดหน้า
063-137-0262