ทนายเอกรินทร์ เขียนแก้ว

ทนายความที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ
และ ว่าความอรรถคดีทั่วไป

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์การทำงาน

  • ทนายความประจำบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์คเซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
  • ทนายความประจำบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด
  • ทนายความประจำบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด

รับปรึกษากฎหมาย ฟรี!
รับว่าความทั่วภาคอีสาน

ทนายเอกรินทร์ เขียนเเก้ว ยินดีให้บริการปรึกษากฎหมาย รับว่าความคดีต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป 

  • คดีแพ่ง คดีอาญา คดีมรดก ยื่นคำร้อง ยื่นคำคัดค้านผู้จัดการมรดก ถอดถอนผู้จัดการมรดก ฟ้องแบ่งมรดก ฯลฯ
ทนายเอกรินทร์ เขียนเเก้ว


ให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายเบื้องต้น ฟรี!

“ทนายเอกรินทร์ เขียนเเก้ว”ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายและคดีความเบื้องต้นสำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับความทุกข์ใจ หรือเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งพิงทางกฎหมาย โดยมีทีมงานทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในแต่ละด้านคอยให้คำปรึกษา

รับสืบทรัพย์บังคับคดี บริการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ ตั้งเรื่องยึดทรัพย์บังคับคดี

คดีแพ่ง (Civil Case) ฟ้องคดีหรือต่อสู้คดี ทุกประเภท

คดีอาญา (Criminal Case) รับว่าความหรือแก้ข้อกล่าวหา ทุกฐานความผิด

คดีครอบครัว (Family Law) ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู เรียก ค่าทดแทน ฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตร

คดีแรงงาน (Labour Law) ฟ้องเรียกค่าชดเชย เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

คดีที่ดิน (Real Estate) ฟ้องขับไล่ ครอบครองปรปักษ์ ทางจำเป็น ภาระจำยอม หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

และอื่น ๆ

สถานที่ทำงานทนาย

ภาพบรรยากาศ

ติดต่อเรา

ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้น ฟรี!