คืนรถแล้วแต่ถูกบริษัทผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ฟ้องเรียกค่าขาดราคาหรือค่าเสียหาย สู้คดีอย่างไรให้ชนะหรือให้จ่ายเงินน้อยที่สุด

21 มิถุนายน 2023
063-137-0262