ให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายเบื้องต้น ฟรี!

“ทนายเอกรินทร์ เขียนเเก้ว” ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีความ สำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับความทุกข์ใจ หรือเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งพิงทางกฎหมาย โดยมีทีมงานทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคอยให้คำปรึกษา คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีครอบครัว คดีมรดก คดีที่ดิน คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีแรงงาน และคดีตามกฎหมายอื่น ๆ พร้อมรับว่าความ สู้คดี จังหวัดมหาสารคาม ขอนเเก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด เเละทั่วภาคอีสาน

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

รับว่าความ สู้คดี ด้วยทีมทนายผู้มีประสบการณ์

 • คดีอาญา รับว่าความหรือแก้ข้อกล่าวหาคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา อาทิ คดีฉ้อโกง คดียักยอกทรัพย์ คดีหมิ่นประมาท คดีความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ คดีบุกรุกในเคหะสถาน คดีข่มขืนกระทำชำเรา พรากผู้เยาว์ คดีขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย คดีทำร้ายร่างกายบาดเจ็บหรือสาหัส คดีลักทรัพย์ รับของโจร คดีวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ คดีเช็คเด้ง คดียาเสพติดทุกประเภท
 • คดีแพ่ง ฟ้องคดีหรือต่อสู้คดีแพ่ง อาทิ คดีผิดสัญญาซื้อขาย คดีผิดสัญญาจ้างทำของ ผิดสัญญากู้ยืมเงิน คดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย คดีแชร์ คดีที่ดิน คดีบัตรเครดิต
 • รับสืบทรัพย์บังคับคดี บริการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ ตั้งเรื่องยึดทรัพย์บังคับคดี
 • คดีครอบครัว ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู เรียก ค่าทดแทน ฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตร
 • คดีแรงงาน ฟ้องเรียกค่าชดเชย เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
 • คดีที่ดิน ยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดก หรือยืนเพิกถอนมรดก คดีแบ่งมรดก ฟ้องขับไล่ ครอบครองปรปักษ์ ทางจำเป็น ภาระจำยอม หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
 • คดีที่ดิน ยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดก หรือยืนเพิกถอนมรดก คดีแบ่งมรดก ฟ้องขับไล่ ครอบครองปรปักษ์ ทางจำเป็น ภาระจำยอม หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
 • เขียนอุทธรณ์ ฎีกา ยื่นฟ้อง หรือยื่นคำร้องต่อศาลสูงคัดค้านคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลชั้นต้น
 • ประกันตัวผู้ต้องหา การขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาในระหว่างการสอบสวน หรือขอให้ปล่อยจำเลยในระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ ฎีกา เป็นการชั่วคราว

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

รับว่าความ สู้คดี ด้วยทีมทนายผู้มีประสบการณ์

บริการของเรา

 • คดีอาญา รับว่าความหรือแก้ข้อกล่าวหาคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา อาทิ คดีฉ้อโกง คดียักยอกทรัพย์ คดีหมิ่นประมาท คดีความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ คดีบุกรุกในเคหะสถาน คดีข่มขืนกระทำชำเรา พรากผู้เยาว์ คดีขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย คดีทำร้ายร่างกายบาดเจ็บหรือสาหัส คดีลักทรัพย์ รับของโจร คดีวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ คดีเช็คเด้ง คดียาเสพติดทุกประเภท
 • คดีแพ่ง ฟ้องคดีหรือต่อสู้คดีแพ่ง อาทิ คดีผิดสัญญาซื้อขาย คดีผิดสัญญาจ้างทำของ ผิดสัญญากู้ยืมเงิน คดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย คดีแชร์ คดีที่ดิน คดีบัตรเครดิต
 • รับสืบทรัพย์บังคับคดี บริการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ ตั้งเรื่องยึดทรัพย์บังคับคดี
 • คดีครอบครัว ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู เรียก ค่าทดแทน ฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตร
 • คดีแรงงาน ฟ้องเรียกค่าชดเชย เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
 • คดีที่ดิน ยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดก หรือยืนเพิกถอนมรดก คดีแบ่งมรดก ฟ้องขับไล่ ครอบครองปรปักษ์ ทางจำเป็น ภาระจำยอม หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
 • เขียนอุทธรณ์ ฎีกา ยื่นฟ้อง หรือยื่นคำร้องต่อศาลสูงคัดค้านคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลชั้นต้น
 • ยื่นประกันตัวผู้ต้องหา การขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาในระหว่างการสอบสวน หรือขอให้ปล่อยจำเลยในระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ ฎีกา เป็นการชั่วคราว

ทนายเอกรินทร์ เขียนแก้ว

ทนายความที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ
และ ว่าความอรรถคดีทั่วไป

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์การทำงาน

 • ทนายความประจำบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์คเซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
 • ทนายความประจำบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด
 • ทนายความประจำบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด

สถานที่ทำงานทนาย

ติดต่อเรา

ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้น ฟรี!